• Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
 • Állásinterjún Segítünk, hogy ne utasítsák el...
 • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
 • Állásinterjún Segítünk, hogy ne utasítsák el...
 • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
 • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
 • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
 • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
 • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
 • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

image
Anno 2005
 

Munkaerő-piaci képzéseket szervezünk és bonyolítunk(tréningek: személyiségfejlesztés, önismeret, szorongásoldás, álláskeresési és tárgyalási technikák) a munkaerőpiac szereplői számára.

Munkaerő-piaci képzéseket szervezünk és bonyolítunk(tréningek: személyiségfejlesztés, önismeret, szorongásoldás, álláskeresési és tárgyalási technikák) a munkaerőpiac szereplői számára.

Tovább

Pályázatok

 • TOP
 • GINOP
 • TÁMOP-5.3.8.A3-12/1 "JÓ LÉPÉS"
 • TÁMOP 1.4.1 – 11/ - 1-2012-0059 „Forduló”
 • ÖSSZHATÁS
 • TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00474

A TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása című projektet Szekszárd MJ Város Önkormányzata működteti, konzorciumban a Tolna Megyei Kormányhivatallal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel.

A projekt 2016. szeptemberétől 2021. augusztusáig hivatott a foglalkoztatási helyzetet javítani képzések, munkaerőpiaci szolgáltatások, fejlesztések, foglalkoztatási támogatások, széleskörű együttműködések: paktumok- megvalósításával.

A Projektre megítélt támogatás összege 570.000.000.- Ft, azaz Ötszázhetven millió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a

 

Read More

GINOP-5.1.5-16-2017-00014

„Együtt a munkavállalásért Tolna megyében”

A GINOP 5.1.5-16-2017-00014 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Tolna megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a munkaerőpiacról tartósan távol lévő álláskereső, illetve inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába. A program a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttműködésben valósul meg. A pályázat 100%-os támogatottságú.

A 182.910.000 forintos forrásból megvalósuló fejlesztés keretében az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület, Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület, KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. és Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány négy fős konzorciuma a hozzá irányított álláskereső személyek és az általuk feltárt inaktív személyek számára, lakóhelyükhöz közel biztosítanak a munkaerőpiaci visszalépésre felkészítő szolgáltatásokat. A projektbe 2.439 fő bevonását tervezzük 2017. szeptember 1-től 2020. augusztus 30-ig. 

A projekt elsődleges célja a regisztrált álláskereső és inaktív személyek nyílt integrációjának elősegítése munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával. A projekt megvalósításának célrendszere a konzorciumvezető szervezet hosszú távú, stratégiai céljaihoz illeszkedik.

A projekt által érintettek a célcsoport: pályakezdő és tartós munkanélküliek családjukkal, valamint munkáltatók, partnerek.

A fejlesztéssel kapcsolatos, kötelezően biztosítandó tevékenységek a következő feladatok köré csoportosulnak: szolgáltatásnyújtással kapcsolatos általános feladatok, munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása, inaktív célcsoport elérése, toborzása, szolgáltatásba vonása, utógondozás, elhelyezkedés támogatása. A programba vont személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében a cselekvési terv alapján egyénre szabott fejlesztési terv kerül elkészítésre, mely az állást kereső személy kompetenciáinak felmérést követően a munkaerő-piaci igényekhez igazodó támogatási eszközök kombinációját, sorrendiségét, illetve a reintegrációs folyamat végcélját határozza meg. A tervben kerülnek rögzítésre azon munkaerő-piaci szolgáltatások, melyek az állást kereső személyek részére nyújtott tanácsadás keretében segítik a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést. A nyújtott szolgáltatások az egyének munkaerő-piaci hátrányait az egyéni szükségletekhez illeszkedően kompenzálják, amely az elhelyezkedés esélyeinek növelését szolgálja. A szolgáltatások keretében megtörténik az egyéni munkaerő-piaci adottságoknak megfelelő munkakörök, a célállás kiválasztása is. A célcsoport a különböző álláskeresést elősegítő és munkaközvetítést tartalmazó szolgáltatások biztosításával kerül elhelyezésre a nyílt munkaerőpiacon. 

A projektben a célcsoport számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások a következők lesznek: egyéni fejlesztési terv készítés, egyéni munkatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, szociális információnyújtás, állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás, pályaorientációs csoportos foglalkozás, egyéni álláskeresési tanácsadás, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás, vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás. Emellett kiemelten segítjük a bevontak elhelyezkedését, és gondot fordítunk az utógondozásra is.

A konzorciumot 4 tag alkotja. A konzorcium vezetője az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület., a megvalósításban partnere a Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület, a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány.

A konzorcium létrejöttét a projekt legoptimálisabb megvalósításának célja generálta. A konzorcium létrejötte a partnerek bizalmi kapcsolatán alapuló összefogás a közös célok elérése érdekében. A horizontális együttműködés a szervezetek között javítja az egyes szervezetek lehetőségeit is. Az erősségek és gyengeségek kiegészítik egymást. Többféle szaktudás adódik így össze és a szolgáltatások komplexen biztosíthatók. Az együttműködés lehetővé a partnerek tapasztalatának, tudásának és forrásainak közös hasznosítását.

Az UDTE főpályázóként olyan partnereket választott, akikkel biztosítva látja egy ilyen mértékű projekt megvalósulását, mind tapasztalatban, mind szakmai és pénzügyi háttérben. A sikeres megvalósítást a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók eddigi szakmai tapasztalatai biztosítani fogják.

A megvalósítás helyszínei Tolna megye valamennyi járásában a járási székhelyen és egy további településen lesznek. Mivel a megye munkaerő-piaci helyzet kiemelkedően jónak mondható, az elsődleges kihívást az inaktív réteg projektbe vonása és sikeres felkészítése fogja jelenteni a projekt számára. A projekt megvalósulásának időtartama 36 hónap. Az előkészítés szakaszában zajlanak az alábbi tevékenység: megvalósíthatósági tanulmány készítése. A megvalósítás szakaszában zajlanak az alábbi tevékenységek: célcsoport tájékoztatása, toborzása, kiválasztása, nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása, munkaerő-piaci szolgáltatások lebonyolítása, adatszolgáltatások. A zárás szakaszában zajlanak az alábbi tevékenységek: a nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése, elemzése, bemutatása, szolgáltatás-módszertani fejlesztési javaslat kidolgozása.

A projekt fejlesztései révén a foglalkoztatás további bővülésével számolunk Tolna megyében.

Read More

 

A "JÓ LÉPÉS" - TÁMOP-5.3.8.A3-12/1 program során a szekszárdi, bonyhádi, paksi, tolnai járásokban élő leghátrányosabb helyzetű csoportokat, megváltozott munkaképességű, foglalkoztatási rehabilitációban részesülő személyeket munkaerőpiacra segítjük komplex munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával. A projekt során bevonunk, felmérünk, felkészítünk 250 főt, felmérünk 65 munkakört, kötünk 25 együttműködési megállapodást, 125 munkavállalási tervet dolgozunk ki, munkába segítünk, utókövetünk 60 főt. Csatlakozunk az országos szakmai és módszertani központhoz.

Read More

A TÁMOP 1.4.1 – 11/ - 1-2012-0059 „Forduló” elnevezésű projekt 2012. szeptember 1- és 2014. február 28. napja közötti időintervallumban működő program. Az Egyesület a közel 67 millió forintos támogatási pénzből több, társadalmilag hátrányos helyzetű réteg felzárkózását elősegítő feladatokat vállalta magára, mivel a gazdasági válság következtében többszáz ember veszítette el a munkáját, többek között Szekszárdon is.

Read More

Az elmúlt év végén az Ifjúsági Unió Szekszárd és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület - konzorciumi együttműködés keretein belül - nagyszabású projekt megvalósításába kezdett. A konzorcium Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régióban TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0140 című pályázaton nyert 19.998.771 Forint vissza nem térítendő támogatást, a „Kitörési Pontok Összhatása” című pályázat megvalósítására. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Read More

 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00474

Jókor, jó helyen

 

A projekt célkitűzése, hogy a projekt időtartama alatt (2020. március – 2021. augusztus) olyan programok valósuljanak meg, amelyek egyértelműen hozzájárulnak az “Összefogás Tolnáért” Helyi Akciócsoport által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában foglalt célkitűzések megvalósításához. Kiemelt célkitűzés, hogy gyermekes családok, fiatalok és családjaik, szülők, nagyszülők és akár tágabb környezetük számára helyi közösségi, kulturális életet elősegítő, szociális helyzetüket előmozdító, hiánypótló és újszerű események valósuljanak meg – akár hagyományteremtő jelleggel.

A projekt keretében megvalósuló programjaink:

1) Helyi identitást erősítő tevékenységek megvalósítása:

„Korán kell elkezdeni”, vagyis már gyermekkorban!

Szülőknek szóló: Tematikus klubfoglalkozások – előadó- témavezető szakemberrel:

-          Kötődések kisgyermekkorban

-          Testvérek (a testvér szerepe, testvérféltékenység…)

-          A születési sorrend- minden előnyös lehet!

-          Kényeztetés- elhanyagolás

-          Önállósodás- leválás (optimális idő?)

Tematikus közös (szülők és gyerekek) barangolások Tolna „rejtett”, „titkos” zugaiban szakember „tárlatvezetésével”.

A programsorozat 9 eseménye váltakozva kerül megrendezésre!

2) Kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő eltöltés minőségi javítása

Négy alkalommal szervezünk „Élmény-napokat”, melyen meghívottként lesznek előadók és sportolók.

3) Helyi aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek megvalósítása

Az áldozattá és elkövetővé válás is a családban kezdődhet…! A kortárs- bántalmazás sem idegen fogalom…!

Csoportos foglalkozásaink, rendezvényeink, tanácsadásaink egyszerre igyekeznek a felismerést és jóirányú cselekvést segíteni prevencióként és a kritikusabb helyzetekben egyaránt.

A csoportos foglalkozások – 9 alkalom a projekt ideje alatt- , valamint egy neves szakértő meghívásával tervezett „nagyrendezvény” azoknak szólnak, akiket veszélyeztet az áldozattá és/vagy elkövetővé válás- vagyis, majdnem mindenkinek.

A projekt ideje alatt mindvégig egyéni tanácsadásra lesz lehetőség!

4)„Versenyképesen a munkaerőpiacon” program elindítása- humán erőforrás minőségének fejlesztése

A projekt ideje alatt mindvégig munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása valósul meg, annak módszertana szerint.

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 19.999.241 forintos forrást használhat fel a projekt megvalósítására. A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Read More

Keresés

Ügyfélfogadás

image Szekszárd- Szent István tér 10.
Babits Mihály Kulturális Központ
Hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig.
 
 

Támogatóink: