• Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
 • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
 • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
 • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
 • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
 • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
 • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
 • Állásinterjún Segítünk, hogy ne utasítsák el...
 • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
 • Állásinterjún Segítünk, hogy ne utasítsák el...

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

image
Anno 2005
 

Munkaerő-piaci képzéseket szervezünk és bonyolítunk(tréningek: személyiségfejlesztés, önismeret, szorongásoldás, álláskeresési és tárgyalási technikák) a munkaerőpiac szereplői számára.

Munkaerő-piaci képzéseket szervezünk és bonyolítunk(tréningek: személyiségfejlesztés, önismeret, szorongásoldás, álláskeresési és tárgyalási technikák) a munkaerőpiac szereplői számára.

Tovább

Pályázatok

 • TOP
 • GINOP
 • TÁMOP-5.3.8.A3-12/1 "JÓ LÉPÉS"
 • TÁMOP 1.4.1 – 11/ - 1-2012-0059 „Forduló”
 • ÖSSZHATÁS
 • KEHOP-5.4.1-16-2016-00565
 • Foglalkoztatás 2020/209
 • TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00474

A TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása című projektet Szekszárd MJ Város Önkormányzata működteti, konzorciumban a Tolna Megyei Kormányhivatallal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel.

A projekt 2016. szeptemberétől 2021. augusztusáig hivatott a foglalkoztatási helyzetet javítani képzések, munkaerőpiaci szolgáltatások, fejlesztések, foglalkoztatási támogatások, széleskörű együttműködések: paktumok- megvalósításával.

A Projektre megítélt támogatás összege 570.000.000.- Ft, azaz Ötszázhetven millió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a

 

Read More

GINOP-5.1.5-16-2017-00014

„Együtt a munkavállalásért Tolna megyében”

A GINOP 5.1.5-16-2017-00014 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Tolna megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a munkaerőpiacról tartósan távol lévő álláskereső, illetve inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába. A program a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttműködésben valósul meg. A pályázat 100%-os támogatottságú.

A 182.910.000 forintos forrásból megvalósuló fejlesztés keretében az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület, Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület, KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. és Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány négy fős konzorciuma a hozzá irányított álláskereső személyek és az általuk feltárt inaktív személyek számára, lakóhelyükhöz közel biztosítanak a munkaerőpiaci visszalépésre felkészítő szolgáltatásokat. A projektbe 2.439 fő bevonását tervezzük 2017. szeptember 1-től 2020. augusztus 30-ig. 

A projekt elsődleges célja a regisztrált álláskereső és inaktív személyek nyílt integrációjának elősegítése munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával. A projekt megvalósításának célrendszere a konzorciumvezető szervezet hosszú távú, stratégiai céljaihoz illeszkedik.

A projekt által érintettek a célcsoport: pályakezdő és tartós munkanélküliek családjukkal, valamint munkáltatók, partnerek.

A fejlesztéssel kapcsolatos, kötelezően biztosítandó tevékenységek a következő feladatok köré csoportosulnak: szolgáltatásnyújtással kapcsolatos általános feladatok, munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása, inaktív célcsoport elérése, toborzása, szolgáltatásba vonása, utógondozás, elhelyezkedés támogatása. A programba vont személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében a cselekvési terv alapján egyénre szabott fejlesztési terv kerül elkészítésre, mely az állást kereső személy kompetenciáinak felmérést követően a munkaerő-piaci igényekhez igazodó támogatási eszközök kombinációját, sorrendiségét, illetve a reintegrációs folyamat végcélját határozza meg. A tervben kerülnek rögzítésre azon munkaerő-piaci szolgáltatások, melyek az állást kereső személyek részére nyújtott tanácsadás keretében segítik a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést. A nyújtott szolgáltatások az egyének munkaerő-piaci hátrányait az egyéni szükségletekhez illeszkedően kompenzálják, amely az elhelyezkedés esélyeinek növelését szolgálja. A szolgáltatások keretében megtörténik az egyéni munkaerő-piaci adottságoknak megfelelő munkakörök, a célállás kiválasztása is. A célcsoport a különböző álláskeresést elősegítő és munkaközvetítést tartalmazó szolgáltatások biztosításával kerül elhelyezésre a nyílt munkaerőpiacon. 

A projektben a célcsoport számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások a következők lesznek: egyéni fejlesztési terv készítés, egyéni munkatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, szociális információnyújtás, állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás, pályaorientációs csoportos foglalkozás, egyéni álláskeresési tanácsadás, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás, vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás. Emellett kiemelten segítjük a bevontak elhelyezkedését, és gondot fordítunk az utógondozásra is.

A konzorciumot 4 tag alkotja. A konzorcium vezetője az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület., a megvalósításban partnere a Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület, a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány.

A konzorcium létrejöttét a projekt legoptimálisabb megvalósításának célja generálta. A konzorcium létrejötte a partnerek bizalmi kapcsolatán alapuló összefogás a közös célok elérése érdekében. A horizontális együttműködés a szervezetek között javítja az egyes szervezetek lehetőségeit is. Az erősségek és gyengeségek kiegészítik egymást. Többféle szaktudás adódik így össze és a szolgáltatások komplexen biztosíthatók. Az együttműködés lehetővé a partnerek tapasztalatának, tudásának és forrásainak közös hasznosítását.

Az UDTE főpályázóként olyan partnereket választott, akikkel biztosítva látja egy ilyen mértékű projekt megvalósulását, mind tapasztalatban, mind szakmai és pénzügyi háttérben. A sikeres megvalósítást a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók eddigi szakmai tapasztalatai biztosítani fogják.

A megvalósítás helyszínei Tolna megye valamennyi járásában a járási székhelyen és egy további településen lesznek. Mivel a megye munkaerő-piaci helyzet kiemelkedően jónak mondható, az elsődleges kihívást az inaktív réteg projektbe vonása és sikeres felkészítése fogja jelenteni a projekt számára. A projekt megvalósulásának időtartama 36 hónap. Az előkészítés szakaszában zajlanak az alábbi tevékenység: megvalósíthatósági tanulmány készítése. A megvalósítás szakaszában zajlanak az alábbi tevékenységek: célcsoport tájékoztatása, toborzása, kiválasztása, nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása, munkaerő-piaci szolgáltatások lebonyolítása, adatszolgáltatások. A zárás szakaszában zajlanak az alábbi tevékenységek: a nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése, elemzése, bemutatása, szolgáltatás-módszertani fejlesztési javaslat kidolgozása.

A projekt fejlesztései révén a foglalkoztatás további bővülésével számolunk Tolna megyében.

Read More

 

A "JÓ LÉPÉS" - TÁMOP-5.3.8.A3-12/1 program során a szekszárdi, bonyhádi, paksi, tolnai járásokban élő leghátrányosabb helyzetű csoportokat, megváltozott munkaképességű, foglalkoztatási rehabilitációban részesülő személyeket munkaerőpiacra segítjük komplex munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával. A projekt során bevonunk, felmérünk, felkészítünk 250 főt, felmérünk 65 munkakört, kötünk 25 együttműködési megállapodást, 125 munkavállalási tervet dolgozunk ki, munkába segítünk, utókövetünk 60 főt. Csatlakozunk az országos szakmai és módszertani központhoz.

Read More

A TÁMOP 1.4.1 – 11/ - 1-2012-0059 „Forduló” elnevezésű projekt 2012. szeptember 1- és 2014. február 28. napja közötti időintervallumban működő program. Az Egyesület a közel 67 millió forintos támogatási pénzből több, társadalmilag hátrányos helyzetű réteg felzárkózását elősegítő feladatokat vállalta magára, mivel a gazdasági válság következtében többszáz ember veszítette el a munkáját, többek között Szekszárdon is.

Read More

Az elmúlt év végén az Ifjúsági Unió Szekszárd és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület - konzorciumi együttműködés keretein belül - nagyszabású projekt megvalósításába kezdett. A konzorcium Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régióban TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0140 című pályázaton nyert 19.998.771 Forint vissza nem térítendő támogatást, a „Kitörési Pontok Összhatása” című pályázat megvalósítására. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Read More

Energiamérő hadjárat - Szemléletformáló programok Tolnán

Az aloldal rövid tartalma:

1. A program bemutatása

2.  Az események beszámolói

3. Ökológiai tutástár

4. Interaktív kérdőív

1. A program bemutatása

 A KEHOP-5.4.1-16-2016-00565 azonosító számú, „Energiamérő hadjárat – Szemléletformáló programok Tolnáncímű projekt 4.896.148 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósul meg Tolna városában, 2021. január 1. és 2021. december 31. között. A pályázat fő célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése, népszerűsítése. Fontos szempont, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, illetve változzanak a lakosok ezzel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai.

Ennek keretében megvalósuló programok:

·        Interaktív, háztartásokat megszólító projektelem - energiatudatos kérdőív és kvízjátékok

·        Interaktív, háztartásokat megszólító projektelem - Interaktív rajzpályázat

·        Magház program- Energiatudatos lakásüzemeltetési kiállítás és fórum, egyéni tanácsadás

·        Város Napja

·        Bárka Fesztivál

·        Atomerőmű - látogatás Pakson

A projekt kezdő lépéseként elkészíttettük a "C" típusú táblát. 

Aprojekt tervezésekor még nem volt sejthető, hogy a megvalósítás kezdetét beárnyékolja a koronavírus járvány! A megváltozott körülmények ellenére a munka megkezdődött, a tanácsadásokra a korlátozások közepette is lehetőség volt.

A csoportos foglalkozások-, események megrendezése májustól ütemesen zajlik.

A programok sikeresek, népszerűek.

2. Az események beszámolói

Magház program

Rajzpályázat

Város Napja

Bárka fesztivál

3. Ökológiai tudástár

4. Interaktív kérdőív

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület által. A szervezet egy munkahelyet tud megőrizni. Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

 

Read More

Foglalkoztatás 2020 – MÁS-KOR

 

A MÁS-KOR program célja, hogy az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület és a munkáltató szoros együttműködése során, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és modellprogramok révén elősegítse a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személyek által betöltendő új munkahelyek létesítését és munkahelyek megőrzését.

A projekt 7.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásból valósul meg 2021 december 31-ig.

1.    A megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek megszólítása, toborzása, projektbe vonása 

2.    A nyílt munkaerőpiac munkáltatóinak célzott felkeresése és együttműködések kialakítása 

3.    Folyamatos, komplex szolgáltatás nyújtása a célcsoport számára

4.    Együttműködések kialakítása olyan szervezetekkel és intézményekkel, melyek a célcsoport tagjait tömörítik, vagy amelyek a projektben tervezett programokhoz kapcsolódhatnak

5.    Életmód klub foglalkozások szervezése és megtartása (6 alkalom)

6.    Természetjárás- Nordic walking kipróbálása

7.    „Karbantartás”- lehetőség masszázs és/vagy csontkovácsolás kipróbálására

8.    Sportnap sárkányhajózással

9.    Céglátogatások

10.  Cikksorozat a digitális médiában

11.  Munkáltatói kerekasztal- tapasztalatcsere

Ügyfélfogadás:

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Babits Mihály Kulturális Központ

hétfőtől csütörtökig 9:00-15:00

Elérhetőségeink:

Horváth Sándor mentor, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , +36 20 266 0544

Read More

 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00474

Jókor, jó helyen

 

A projekt célkitűzése, hogy a projekt időtartama alatt (2020. március – 2021. augusztus) olyan programok valósuljanak meg, amelyek egyértelműen hozzájárulnak az “Összefogás Tolnáért” Helyi Akciócsoport által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában foglalt célkitűzések megvalósításához. Kiemelt célkitűzés, hogy gyermekes családok, fiatalok és családjaik, szülők, nagyszülők és akár tágabb környezetük számára helyi közösségi, kulturális életet elősegítő, szociális helyzetüket előmozdító, hiánypótló és újszerű események valósuljanak meg – akár hagyományteremtő jelleggel.

A projekt keretében megvalósuló programjaink:

1) Helyi identitást erősítő tevékenységek megvalósítása:

„Korán kell elkezdeni”, vagyis már gyermekkorban!

Szülőknek szóló: Tematikus klubfoglalkozások – előadó- témavezető szakemberrel:

-          Kötődések kisgyermekkorban

-          Testvérek (a testvér szerepe, testvérféltékenység…)

-          A születési sorrend- minden előnyös lehet!

-          Kényeztetés- elhanyagolás

-          Önállósodás- leválás (optimális idő?)

Tematikus közös (szülők és gyerekek) barangolások Tolna „rejtett”, „titkos” zugaiban szakember „tárlatvezetésével”.

A programsorozat 9 eseménye váltakozva kerül megrendezésre!

2) Kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása, a szabadidő eltöltés minőségi javítása

Négy alkalommal szervezünk „Élmény-napokat”, melyen meghívottként lesznek előadók és sportolók.

3) Helyi aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek megvalósítása

Az áldozattá és elkövetővé válás is a családban kezdődhet…! A kortárs- bántalmazás sem idegen fogalom…!

Csoportos foglalkozásaink, rendezvényeink, tanácsadásaink egyszerre igyekeznek a felismerést és jóirányú cselekvést segíteni prevencióként és a kritikusabb helyzetekben egyaránt.

A csoportos foglalkozások – 9 alkalom a projekt ideje alatt- , valamint egy neves szakértő meghívásával tervezett „nagyrendezvény” azoknak szólnak, akiket veszélyeztet az áldozattá és/vagy elkövetővé válás- vagyis, majdnem mindenkinek.

A projekt ideje alatt mindvégig egyéni tanácsadásra lesz lehetőség!

4)„Versenyképesen a munkaerőpiacon” program elindítása- humán erőforrás minőségének fejlesztése

A projekt ideje alatt mindvégig munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása valósul meg, annak módszertana szerint.

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 19.999.241 forintos forrást használhat fel a projekt megvalósítására. A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Read More

Keresés

Ügyfélfogadás

image Szekszárd- Szent István tér 10.
Babits Mihály Kulturális Központ
Hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig.
 
 

Támogatóink: