KITÖRÉSI PONTOK

TÁMOP-5.5.2-11 "Kitörési pontok összhatása"

Az elmúlt év végén az Ifjúsági Unió Szekszárd és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület - konzorciumi együttműködés keretein belül - nagyszabású projekt megvalósításába kezdett. A konzorcium Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régióban TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0140 című pályázaton nyert 19.998.771 Forint vissza nem térítendő támogatást, a „Kitörési Pontok Összhatása” című pályázat megvalósítására. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A program célja az önkéntes munka elterjesztése, elismertségének megalapozása; a társadalmi rétegek közötti feszültség csökkentése, kohézió elősegítése; a hátrányos helyzetű munkavállalók ellátáshoz, törődéshez juttatása és a munkaerőpiaci reintegráció előmozdítása; az elesettek magára- hagyottság érzésének csökkentése, segítségnyújtással egybekötötten a társadalmi- közérzet javítása.

Úgy terveztük, hogy a projekt során bevonunk és felkészítünk- egyéni és csoportos formában- 120 embert (a megadott elvárásokhoz illeszkedve és célokat szem előtt tartva) önkéntes munka végzésére; két önkéntes pontot hozunk létre: Szekszárdon és Tolnán; felkészítjük az intézményeket/ fogadó helyeket az önkéntesek fogadására, felkeressük a közvetett célcsoportot; összehangoljuk, koordináljuk a szükségek és kínálat egymásra találását; népszerűsítjük az önkéntesség formáit.

Terveztük a vállalati önkéntesség ösztönzését és néhány (4) precedens teremtését e területen, így is gyümölcsöztetve az évek alatt kialakított partneri kapcsolatokat a közvetett célcsoport hasznára. Terveinkhez tartozott továbbá Szekszárd-Tolna kistérségben a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának növelése, az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése, népszerűsítése; szociális, egészségügy és oktatás területén biztosított szolgáltatási kapacitások fejlesztése; társadalmi integráció előmozdítása,a hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása.

Terveinkhez a pályázat teremtett lehetőséget, az igény, ha nem is pontosan megfogalmazódva, adott volt.

Eredmények

Két városban vannak önkéntes pontok. A 2013. október végéig tartó projekt során két önkéntes pontot alakítunk ki – Szekszárdon és Tolnán - ahol az érdeklődők tájékozódhatnak az önkéntességről, az önkéntes munka mibenlétéről. A siker érdekében vállaltuk, hogy felkeressük a közvetett célcsoportot, összehangoljuk, koordináljuk a szükséglet és kínálat egymásra találását és népszerűsítjük az önkéntesség formáit, és mindezen precedens értékű tevékenység során ösztönözzük a vállalati önkéntességet is.

Plakátokat és szórólapokat helyeztünk ki a városok főbb pontjain (közintézmények, művelődési házak, munkaügyi központ), a helyi rádióban, a megyei és városi lapokban (Tolnai Népújság, Szekszárdi Vasárnap, Tolnai Extra) hirdettünk. A sikert talán mégsem ez, hanem a személyes kapcsolatok, a szervezetek közötti együttműködés jelentette. Hiszen nincs is annál hitelesebb üzenet, mint amit egy másik ember tapasztalata nyújt.

A programba 261 főt vontunk be -, ezzel jelentősen (több mint kétszeresen) túllépve a bevonásra vonatkozó indikátort. . Vállalásunknak megfelelően szűrjük, felkészítjük, fejlesztjük az általunk bevont embereket. Alapos munkánk eredményének tudhatjuk be az intézmények- szervezetek elégedettségét és a hónapok alatt egyre növekvő igényét a minőségi segítséget jelentő önkéntes munkaerő iránt. Így helyzetüket valóban nem nehezítettük, embereink nem hátráltattak, hanem egyre hatékonyabb munkát fejtettek ki.

Ezen szűrés, felkészítés, fejlesztés eredményes, bár nagyon felkészültség- idő- és energiaigényes munka. Önkénteseink közül a vállalt 24 fő helyett 105 fő a hátrányos- és halmozottan hátrányos- helyzetű! Ez az indikátor több mint négyszeresen teljesült! Szándékunk mindvégig az volt, hogy az önkéntesek minél nagyobb hányadát ,,helyzetbe hozzuk", az esélyeket javítsuk (lépések az esélyegyenlőség érdekében), segítsük az egyéni-, családi- és társadalmi jobb- lét érdekében!

Az Önkénteseink által teljesített munkaórák tekintetében is közel háromszorosan teljesült a vállalt indikátor. Betöltött munkakörök: korrepetálás, autóvezetés-időseknek ebédhordás, takarítás, mosogatás, iskolai gyermekfelügyelet-biztonsági szolgálat, iskolába kísérés, parkgondozás-játszóhely kialakítás, stb.

Az együttműködés mindegyik fél számára,- vagyis az Önkéntesek, az Intézmények és a Megvalósítók- gyarapító volt!

ZÁRÓTANULMÁNY

 

Aktuális

Adó 1%

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület térítésmentes szolgáltatást nyújt minden dolgozni akaró és munkát kereső számára!

Kérjük, a lehetőség fenntartása érdekében -amennyiben egyesületünk céljával egyetért- támogassa adója 1%-ának felajánlásával!

Adószámunk: 18865976-1-17

Segítő támogatását előre is köszönjük!
Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület tagjai