• Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
  • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
  • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
  • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
  • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
  • Munkát szeretne? Segítünk megtalálni
  • Állásinterjún Segítünk, hogy ne utasítsák el...
  • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
  • Kilátás - jövőkép Ön hogy képzeli el a jövőjét? Képezze magát!
  • Állásinterjún Segítünk, hogy ne utasítsák el...

GINOP-5.1.5-16-2017-00014

GINOP-5.1.5-16-2017-00014

„Együtt a munkavállalásért Tolna megyében”

A GINOP 5.1.5-16-2017-00014 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Tolna megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a munkaerőpiacról tartósan távol lévő álláskereső, illetve inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába. A program a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttműködésben valósul meg. A pályázat 100%-os támogatottságú.

A 182.910.000 forintos forrásból megvalósuló fejlesztés keretében az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület, Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület, KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. és Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány négy fős konzorciuma a hozzá irányított álláskereső személyek és az általuk feltárt inaktív személyek számára, lakóhelyükhöz közel biztosítanak a munkaerőpiaci visszalépésre felkészítő szolgáltatásokat. A projektbe 2.439 fő bevonását tervezzük 2017. szeptember 1-től 2020. augusztus 30-ig. 

A projekt elsődleges célja a regisztrált álláskereső és inaktív személyek nyílt integrációjának elősegítése munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával. A projekt megvalósításának célrendszere a konzorciumvezető szervezet hosszú távú, stratégiai céljaihoz illeszkedik.

A projekt által érintettek a célcsoport: pályakezdő és tartós munkanélküliek családjukkal, valamint munkáltatók, partnerek.

A fejlesztéssel kapcsolatos, kötelezően biztosítandó tevékenységek a következő feladatok köré csoportosulnak: szolgáltatásnyújtással kapcsolatos általános feladatok, munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása, inaktív célcsoport elérése, toborzása, szolgáltatásba vonása, utógondozás, elhelyezkedés támogatása. A programba vont személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében a cselekvési terv alapján egyénre szabott fejlesztési terv kerül elkészítésre, mely az állást kereső személy kompetenciáinak felmérést követően a munkaerő-piaci igényekhez igazodó támogatási eszközök kombinációját, sorrendiségét, illetve a reintegrációs folyamat végcélját határozza meg. A tervben kerülnek rögzítésre azon munkaerő-piaci szolgáltatások, melyek az állást kereső személyek részére nyújtott tanácsadás keretében segítik a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést. A nyújtott szolgáltatások az egyének munkaerő-piaci hátrányait az egyéni szükségletekhez illeszkedően kompenzálják, amely az elhelyezkedés esélyeinek növelését szolgálja. A szolgáltatások keretében megtörténik az egyéni munkaerő-piaci adottságoknak megfelelő munkakörök, a célállás kiválasztása is. A célcsoport a különböző álláskeresést elősegítő és munkaközvetítést tartalmazó szolgáltatások biztosításával kerül elhelyezésre a nyílt munkaerőpiacon. 

A projektben a célcsoport számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások a következők lesznek: egyéni fejlesztési terv készítés, egyéni munkatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, szociális információnyújtás, állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás, pályaorientációs csoportos foglalkozás, egyéni álláskeresési tanácsadás, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás, vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás. Emellett kiemelten segítjük a bevontak elhelyezkedését, és gondot fordítunk az utógondozásra is.

A konzorciumot 4 tag alkotja. A konzorcium vezetője az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület., a megvalósításban partnere a Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület, a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány.

A konzorcium létrejöttét a projekt legoptimálisabb megvalósításának célja generálta. A konzorcium létrejötte a partnerek bizalmi kapcsolatán alapuló összefogás a közös célok elérése érdekében. A horizontális együttműködés a szervezetek között javítja az egyes szervezetek lehetőségeit is. Az erősségek és gyengeségek kiegészítik egymást. Többféle szaktudás adódik így össze és a szolgáltatások komplexen biztosíthatók. Az együttműködés lehetővé a partnerek tapasztalatának, tudásának és forrásainak közös hasznosítását.

Az UDTE főpályázóként olyan partnereket választott, akikkel biztosítva látja egy ilyen mértékű projekt megvalósulását, mind tapasztalatban, mind szakmai és pénzügyi háttérben. A sikeres megvalósítást a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók eddigi szakmai tapasztalatai biztosítani fogják.

A megvalósítás helyszínei Tolna megye valamennyi járásában a járási székhelyen és egy további településen lesznek. Mivel a megye munkaerő-piaci helyzet kiemelkedően jónak mondható, az elsődleges kihívást az inaktív réteg projektbe vonása és sikeres felkészítése fogja jelenteni a projekt számára. A projekt megvalósulásának időtartama 36 hónap. Az előkészítés szakaszában zajlanak az alábbi tevékenység: megvalósíthatósági tanulmány készítése. A megvalósítás szakaszában zajlanak az alábbi tevékenységek: célcsoport tájékoztatása, toborzása, kiválasztása, nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása, munkaerő-piaci szolgáltatások lebonyolítása, adatszolgáltatások. A zárás szakaszában zajlanak az alábbi tevékenységek: a nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése, elemzése, bemutatása, szolgáltatás-módszertani fejlesztési javaslat kidolgozása.

A projekt fejlesztései révén a foglalkoztatás további bővülésével számolunk Tolna megyében.

Keresés

Ügyfélfogadás

image Szekszárd- Szent István tér 10.
Babits Mihály Kulturális Központ
Hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig.
 
 

Támogatóink: